Gabriel Calvo: Szemtől szemben c. könyvéből

„Igazán szeretni annyit jelent, mint teljesen elfogadni a másik embert. A teljes elfogadás alapja tudatos döntés, amit természetesen érzések és érzelmek is kísérnek. De ezek csak másodlagosak. Ami igazán fontos, az az elhatározás, hogy házastársadat minden körülmények közt elfogadod.”

„A szeretet - többek közt - őszinte párbeszéd. Ha tehát egyre jobban akarjátok szeretni egymást, első és legfontosabb teendőtök az, hogy beszélgessetek. A nap bármely pillanatában álljatok készen arra, hogy őszintén megosszátok egymással mindazt, ami foglalkoztat.”

„A konfliktus mindig jelzés: figyelmeztet, hogy valamire különösen ügyelni kell a házasságban. A veszekedés természetesen nem kellemes. Ha azonban a házaspár jól kezeli az összeütközést, az nemcsak hogy elsimítható, de közelebb is viheti őket egymáshoz. A fájdalmas összetűzés sokszor jelentéktelen nézeteltéréssel kezdődik, ami haragos veszekedéssé fajul. A megoldás kézenfekvő: meg kell tanulnunk a haragot úgy kezelni, hogy az a kapcsolatnak ne kárára, hanem javára váljék.”

„A szeretetigény annyira alapvető, hogy ha nem teljesül, az élet céltalanná, értelmetlenné, elviselhetetlenné válik. Ekkor lépnek be életünkbe a pótszerek: a tabletták és/vagy az alkohol.”

„Az utóbbi években rengeteg szenvedésen mentem keresztül. Néhány éve inni kezdtem. Teljesen az alkohol rabja lettem. Tudtam, hogy iszonyúan rossz, amit csinálok, mégis mindenki előtt titkoltam. Férjem, Miklós sem tudott róla. Tele voltam félelemmel és bűntudattal, ugyanakkor úgy éreztem, ha nem iszom, egyszerűen nem bírok élni.”

„Lényed legmélyén valamiféle belső szeretet-energiát hordozol, amit felszabadíthatsz... Hogyan lehetsz úrrá félelmeiden? Hogyan fejlődhetsz azzá az egyedi személyiséggé, aki lenni szeretnél és aki lehetsz? A válasz egyszerű, de korántsem könnyű: Légy őszinte önmagadhoz!”

„Azelőtt mindig másoknak próbáltam eleget tenni. Mióta rájöttem, hogy én is el tudom dönteni, mit akarok, sokkal felszabadultabb vagyok. Annyira más ez így, mint mikor folyton azon aggódtam, ki mit gondol rólam...”

„Ha nem tudtok újra meg újra megbocsátani egymásnak, nem fogjátok megismerni és megérteni egymást. Ha nem akartok kibékülni, nem kerülhettek igazán közel egymáshoz, és nem fog növekedni köztetek a szeretet... Mivel pedig annak tudunk leginkább fájdalmat okozni, akit nagyon szeretünk, az igazi szeretethez nélkülözhetetlen a megbocsátás.”

„Manapság a legtöbb házaspár élete az anyagiak körül forog. Úgy élnek, mintha létük értelme az anyagi gyarapodás - a kocsi, a ház, a ruhák, a pénz - volna... Ez a gyakorlati ateizmus vagy közömbösség sok házaspár és család életéből száműzi Istent. Ő pedig attól fogva nem tűnik fel életük látóhatárán és nem bukkan elő a mélyben. Jelenléte elhomályosul, feledésbe merül - Isten elveszett.”

„Lelkiség nélkül olyan a házasság, mint az élettelen test. A házas lelkiség a házasság élete, szelleme, lelke, legmélyebb értelme, kibontakozása, természetfeletti dimenziója, megszentelt lényege, titka. Egyszóval: a Teremtő Istenre való irányultsága. A házasság legfontosabb eleme a lelkiség.”

”Isten álma minden házaspárra vonatkozóan az, hogy eggyé váljanak. Szíve mélyén minden férj és feleség egységre vágyik. A házastársi harmónia, a családi boldogság titokzatos útja nem más, mint az egység, az eggyéválás folyamata.”

„Isten elgondolása, álma, meghívása az, hogy a házastársak eggyé legyenek egymással és Vele. A házasság aranyszabályát tehát így fogalmazhatjuk meg:
- Mindaz, ami növeli az igazi egységet a házastársak között, illetve a házaspár és Isten között, megfelel Isten elgondolásának.
- Mindaz azonban, ami gátolja, veszélyezteti vagy rombolja az igazi egységet a házastársak között, illetve a házaspár és Isten között, ellentétes Isten elgondolásával.”

„Valahányszor kinyitjuk a Szentírást, mindig egészen másképpen találkozunk Istennel. Az Istennel való találkozás mindig egy mélyből induló, felénk irányuló mozgás (mert mindig Ő kezdeményez), mellyel hozzánk hajlik - végtelensége a mi végességünkhöz, kegyelme a mi nyomorúságunkhoz, világossága a mi sötétségünkhöz, ereje a mi erőtlenségünkhöz, szeretete a mi önzésünkhöz, nyugalma a mi nyugtalanságunkhoz, öröme a mi szomorúságunkhoz, boldogsága a mi boldogtalanságunkhoz...”

„Most gondolkoztunk, beszélgettünk először komolyan arról, hol van Isten helye a házasságunkban. Végül megtaláltuk a megoldást, amit utoljára évekkel ezelőtt próbáltunk keresni.”

„A hitvesi szeretet gyújtópont, amelyből élet és szeretet árad mindenfelé. Olyan, mint a tűz: ha nem terjed, kialszik. Ezért rendkívül fontos, hogy átgondoljátok, hogyan tudnátok másoknak továbbadni, kisugározni a hitvesi élet és szeretet energiáját... a családtagoknak, a barátoknak... minden embernek – különösen a szegényeknek és a rászorulóknak.”

 


Legközelebbi programjaink:


MÉCS Napok Egyéni résztvevőknek

(társkeresőknek; Budapest)
2018.04.27 - 2018.04.29

További információ


MÉCS Napok Fiataloknak

(Kismaros)
2018.05.04 - 2018.05.06

További információ


MÉCS Napok Házasoknak

(Budapest)
2018.05.11 - 2018.05.13

További információ


MÉCS Napok Fiatal pároknak

(Kőszeg)
2018.05.11 - 2018.05.13

További információ


MÉCS Napok Élettársaknak

(Budapest)
2018.06.08 - 2018.06.10

További információ

Google Keresés:


Design: www.dynamo.hu